Jestem przekonany, że Oziornoje jest miejscem wyjątkowym. Może się wydawać, że ta ziemia przesiąknięta łzami, cierpieniem fizycznym i duchowym, głodem, śmiercią dzieci i starców, stała się znakiem przekleństwa, miejscem zapomnianym przez Boga. Jednak właśnie tam realizuje się obietnica zapisana w księdze Ozeasza: „z równiny Akor uczynię bramę nadziei” (Oz 2, 17). Dolina Akor oznacza w Biblii dolinę nieszczęścia, którą Bóg uczyni źródłem błogosławieństwa. Wierzę, że Oziornoje, w którym żyją potomkowie męczenników, zachowujący wiarę katolicką oraz tradycje polskie, przypomina nam o Bożej Opatrzności. Warto zwrócić uwagę na drogowskazy, które pomagają odkryć, że to miejsce zostało wybrane przez Boga:

  1. Prorockie wypowiedzi św. Jana Pawła II i kardynała Józefa Glempa, podkreślające, że Oziornoje będzie rozsławione na całym świecie.
  2. Ołtarz wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu „Gwiazda Kazachstanu”.
  3. Klasztor Sióstr Karmelitanek.
  4. Krzyż na Sopce Wołyńskiej – jedyny oficjalny pomnik martyrologii ofiar komunistycznych represji.
  5. Tablica ustawiona przez władze cywilne w miejscu publicznym, wskazująca kierunek do Oziornoje jako miejsca sakralnego.

           Coraz więcej pielgrzymów przybywa do Oziornoje. W 2019 roku przyjechali tam wierni z Kazachstanu, Polski, Niemiec, Rosji, Litwy, Ukrainy, Francji, Szwajcarii i Chorwacji. Wielką potrzebą, a nawet koniecznością, jest zbudowanie Domu Pielgrzyma. Po ostatniej wizycie w Oziornoje postanowiliśmy utworzyć „Stowarzyszenie Św. Andrzeja Apostoła”. Ten Apostoł przyprowadził do Jezusa swojego brata, Szymona Piotra, i dał świadectwo, że Jezus jest Mesjaszem (zob. J 1, 40-42) Naszym pragnieniem jest ewangelizacja braci w odległym Kazachstanie, kraju zdominowanym przez islam. Ufamy, że Bóg nieprzypadkowo skierował nasze kroki do Oziornoje. Mamy nadzieję, że wspólnym wysiłkiem uda się zgromadzić fundusze na modernizację, wykończenie i wyposażenie budynku, który mógłby służyć pielgrzymom. Byłoby to miejsce nie tylko zakwaterowania pielgrzymów, ale przede wszystkim centrum formacji duchowej, społecznej i kulturalnej. Naszym marzeniem jest przygotowanie tego obiektu już w tym roku w celu uczczenia setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II i 30 rocznicy przybycia do Kazachstanu ks. Tomasza Pety, obecnego arcybiskupa Astany.

           Bardzo serdecznie prosimy o wsparcie tego dzieła. Za każdą ofiarę z serca dziękujemy. Zobowiązujemy się modlić za wszystkich ofiarodawców zarówno w Polsce, jak i przed ołtarzem „Gwiazdy Kazachstanu”. Bądźmy razem misjonarzami Chrystusa. Prosimy o duchową jedność. Ofiary można przesyłać na konto lub przekazywać osobiście członkom stowarzyszenia.

           Z braterskim pozdrowieniem i kapłańskim błogosławieństwem.