Najważniejszym punktem w Oziornoje jest kościół parafialny – Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju.

Do tej świątyni w 2014 roku dobudowano kaplicę adoracji, w której znajduje się piękny ołtarz „Gwiazda Kazachstanu”. Wykonano go w pracowni gdańskiego artysty Mariusza Drapikowskiego. Centralną część ołtarza stanowi monstrancja, która przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus. Postać Maryi obleczona jest w płaszcz z sieci rybackiej, a w miejscu wyobrażenia Jezusa jest Żywy Bóg – Najświętszy Sakrament, który jest codziennie adorowany przez wiernych. W ten sposób Oziornoje zostało włączone w dzieło „Dwunastu Gwiazd w koronie Matki Bożej” prowadzone przez Stowarzyszenie „Communita Regina della Pace” i stało się jednym z centrów modlitwy o pokój na świecie. 

 

Ołtarz "Gwiazda Kazachstanu"

                                                                                                                                        

Wpobliżu Oziornoje na Sopce Wołyńskiej w 1998 roku ustawiono 12 metrowy krzyż jako oficjalny pomnik martyrologii ofiar komunistycznych represji w Kazachstanie. Na pomniku umieszczony jest napis w czterech językach: polskim, kazachskim, niemieckim i rosyjskim (zob. zdjęcie obok). 

 

 

 

 

Oziornoje to przede wszystkim ludzie. Obecnie mieszka tu blisko 300 osób. Parafian i gości duchową opieką otacza dwóch księży. Od 1994 roku swoją modlitwą i pracą Sanktuarium wspierają Siostry Służebniczki Wielkopolskie, które troszczą się o kościół, katechizują młodzież i dzieci oraz prowadzą ochronkę dla najmłodszych. W 2007 roku na zaproszenie arcybiskupa Tomasza Pety do Kazachstanu przyjechały z Częstochowy Siostry Karmelitanki Bose. Kiedy zakonnice pojawiły się na stepie, natychmiast odczuły, że tu jest miejsce ich modlitwy i pokuty. Chciały zamieszkać na tej ziemi, przesiąkniętej łzami polskich męczenników. Pragnęły żyć wśród ich potomków. Siostry zbudowały klasztor i zorganizowały swoje codzienne życie w klauzurze.