Kardynał Józef Glemp podczas wizyty w Sanktuarium w 2000 roku powiedział, że Oziornoje w przyszłości będzie tak znane jak Częstochowa, Lourdes, Guadalupe czy Fatima. Ojciec Święty Jan Paweł II podczas pielgrzymki apostolskiej do Astany w 2001 roku powiedział: „W chwili obecnej pragnę odbyć duchową pielgrzymkę do waszego narodowego sanktuarium maryjnego w Oziornoje, gdzie wy, Bracia i Siostry, czcicie Błogosławioną Dziewicę pod wezwaniem Kólowej Pokoju”.

Pierwszy Prezydent Kazachstanu włączył Oziornoje w program„Duchowe odrodzenie” i umieścił na mapie najważniejszych sakralnych miejsc kraju.

 

W związku z wzrastającą liczbą pielgrzymów i zauważalnym rozwojem Narodowego Sanktuarium, ksiądz arcybiskup Tomasz Peta, metropolita Archidiecezji Świętej Maryi w Astanie podjął decyzję o przekształceniu starego budynku przedszkola w Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II. Budynek wymaga znacznej rekonstrukcji i przystosowania dla potrzeb pielgrzymów. Po zakończeniu inwestycji będzie tam można przyjąć kilkudziesięcioosobową grupę pielgrzymów. Nowy Dom Pielgrzyma umożliwi przeprowadzanie rekolekcji, spotkań społecznych, religijnych, kulturalnych. Dla katolików w Kazachstanie Oziornoje, stanowi duchową stolicę. Dla dalszego rozwoju Narodowego Sanktuarium Królowej Pokoju potrzebna jest nasza pomoc. Nie wszyscy tam pojedziemy, ale przez swoją ofiarę możemy być misjonarzami Kościoła Katolickiego w Kazachstanie.